Tegevuste ajalugu

SKKE korraldas 1990. aastatel viis aastanäitust ja mitu konverentsi, eesmärgiga arendada Eesti kaasaegse kunsti alast arutelu ja innustada kunstnikke töötama uute meediumite ja teemadega. Esimene SKKE aastanäitus toimus 1993. aastal. Kuraator Ando Keskküla soov oli rajada esimese aastanäituse idee võimalikult laiale alusele, arvestades SKKE aastanäituste formaadi seerialisusega. See oli tähtis sündmus Eesti kunstielus: nii nagu ka ühiskonnas, tuli kunstiski esitada küsimusi uute suunda kohta. Kuidas toimida olukorras, kui vanad paradigmad olid lagunenud, aga uued polnud veel jõudnud formeeruda? Sirje Helme sõnul tõestas näitus, et kunstnike seas „on peale kasvamas uus, eelmistest täiesti sõltumatu problemaatikaga põlvkond“. Näituse üks eesmärke oligi toetada „uusi paradigmasid loovat, intellektuaalset, professionaalselt mõtlevat kunsti“, nagu Helme näituse kataloogis kirjutas. 

Sarnaste eesmärkidega olid ka neli järgnevat SKKE aastanäitust. Pärast 1997. aasta "Interstanding 2", mis oli SKKE viies ja viimane aastanäitus, enam sellisel kujul ülevaateväljapanekuid ei korraldatud. Küll aga jätkas KKEK endiselt Eesti kunstiellu ka näitustega panustamist. Näituste ja konverentsidega, milles KKEK on osalenud nii korraldaja kui ka koostööpartnerina, on võimalik tutvuda vastavates alajaotustes.