Konkurss Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse juhataja kohale

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse nõukogu kuulutab välja konkursi Kaasaegse Kunsti Keskuse juhataja (juhatuse esimees/ esinaine) kohale.

Keskuse juhataja vastutab keskuse igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Tema ülesandeks on keskuse sisulise kui ka majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ning kavandatu elluviimine.

Kandideerimise eelduseks on:

       -erialane kõrgharidus

       -eelnev juhtimiskogemus

       -kaasaegse kunsti valdkonna põhjalik tundmine

       -hea suhtlemis- ja väljendusoskus, ka rahvusvahelises kontekstis

       -hea algatus- ja koostöövõime

Ametikohale taotlejal palume esitada järgmised dokumendid:

       -CV

       -kõrgharidust tõendava dokumendi koopia

       -kirjalik visioon Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse arengust järgmisel viiel

       aastal, tuues eraldi välja organisatoorse-, sisulise- ja finantsarengu plaani

Tööle asumine: 1.10.2013

Avaldused esitada elektrooniliselt hiljemalt 26.08.2013 Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse nõukogu liikme Andres Kure e-postile: andres.kurg@artun.ee