Vestlusring “Näeme Tartus!?”

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus korraldab 7. septembril kell 13:00 Tartu Kunstimuuseumis (Raekoja plats 18) kunstifestivali Art Ist Kuku Nu Ut näituse "Prada/Pravda" raames vestlusringi Tartu visuaalsest identiteedist, kõrvalepõigetega ka teiste linnade arengusse. Vestlusringi eesmärk on arutleda ideaalide üle, mille poole Tartus püritakse ning pragmaatiliste valikute üle, mille seavad finantsilised, kultuurilised ja teised regioonile omased piirangud. Paneeli teemapüstitus lähtub eelkõige asjaolust, et näitusel osalevad peamiselt Ida-Euroopa kunstnikud, näituse keskmes on kuvandi ja sisu, Ida-Euroopa ja Lääne dihhotoomia, ning paradoks selle vahel, mis on tegelikult ja mida me näha tahame.

Esinevad:

Flo Kasearu räägib oma eelmisel aastal Art Ist Kuku Nu Uti näitusel välja pandud hommage'ist 

Jaan Toomiku "Menüüle" ning oma värskest kunstiprojektist Flo Kasearu Majamuuseum.

Andres Keil tutvustab pikemalt Tartu imago-kampaania "Tartus näeme!" tagamaid. Andres Keil on fotograaf ja üks Tartu vaimu püüdjatest.

Tanel Rander tutvustab oma loomingut ning arusaama Ida-Euroopa subjektsusest. Rander on üks grupeeringu 10x10 vedavatest jõududest ning tema meelisteemaks on Ida-Euroopa dekoloniseerimine.

Martin Gauk räägib Tartust inimgeograafi seisukohalt ning kõneleb Tartu valglinnastumisest. Martin Gauk on Tartu Ülikooli geograafia doktorant.

Tiit Sild arutleb Tartu üle linnaarhitekti seisukohalt ning võrdleb enda tegevust praeguse linnaarhitekti Tõnis Arjuse tegemistega Tartus. Tiit Sild töötab arhitektuuribüroos Sport.

Kõik esinejad teevad lühikese ettekande, mille järel on võimalik neile esitada küsimusi ning ettekannetele järgneb avatud arutelu, mida modereerivad Rebeka Põldsam ja Maria Arusoo Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusest.

Olete teretulnud!