“Performing the East: Research as Performance” / “Esitades Ida: uurimus kui performance”

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus kutsub:

Aberdeeni ülikooli Dr. Amy Bryzgeli loengule “Performing the East: Research as Performance” / “Esitades Ida: uurimus kui performance” esmaspäeval, 7. oktoobril kell 17:00 KKEKi kontoris.

Amy Bryzgel kirjutab Ida-Euroopa performance-kunstist monograafiat. Olulised performance kunstile keskenduvad tekstid kirjeldavad enamasti Põhja-Ameerika ja Lääne-Euroopa ajaloolist arengut, kus alguses oli performance meediumi kasutamisel mitmesuguseid tähendused ja viitesüsteeme. Näiteks Läänes kasutasid kunstnikud performance kunsti võimalusena pääseda galerii kaubastatud ruumist ning luua kunstiteoseid, mida ei saanud osta ega müüa. Ka naiskunstnikud kasutasid seda meediumit, sest nagu traditsiooniliselt meeskunstnike domineeritud maali- või skulptuuri valdkond. Samal ajal kommunistlikes teoreetiliselt võrdõiguslikes Ida-Euroopa riikides polnudki veel tõsiseltvõetavat kunstiturgu ega toimunud seksuaalrevolutsiooni. Bryzgeli uurimus püüab nüansseerida arusaama performance kunsti meediumist kaasates ajalookirjutuse diskursusesse kunstnikke endistest Nõukogude kommunistlikest ja sotsialistlikest Ida-Euroopa riikidest.

Bryzgel külastas möödunud suvel endist Jugoslaaviat, kus intervjueeris kunstnikke oma raamatu tarvis. Bryzgeli ettekanne arutleb Ida-Euroopa performance kunsti uurimise valupunktide üle. Muuhulgas jagab ta kuulajatega uurimistulemuste arengujärgus analüüsiosi.

Lisainfo:

Rebeka Põldsam rebeka(@)cca.ee

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus

Vabaduse väljak 6

Tallinn 10146