Jarõna Ilo heategevusmüük Ukraina heaks

PRESSITEADE 9.03.2015

Jarõna Ilo heategevusoksjoniga koguti Ukraina heaks 11 758 eurot

Möödunud kolmapäeval, 4. märtsil müüdi Tallinna Kunstihoones heategevusoksjonil Ukraina sisepagulaste toetuseks koguti Jarõna Ilo 46 söejoonistuse müügiga 11 550€. Väljapanekut külastas kahe päeva jooksul umbes kolmsada inimest, kes annetasid annetuskasti 208€. Jarõna Ilo soovib kõiki osalejaid südamest tänada, sest kogutud tulude abiga saab 1750 inimest kahe nädala toiduvarud. Kõik kogutud tulud annetatakse MTÜ Mondo abil Ukrainasse Luhanski oblasti sisepõgenikele toidu- ja meditsiiniabiks hiljemalt aprilli jooksul. 

Oksjonil oli müügis 63 Jarõna Ilo joonistust alghinnaga 200€. Ära osteti kuus tervikseeriat ning lisaks ühekaupa kakskümmend kaks pilti. Oksjonil osales kakskümmend kuus registreeritud pakkujat, kellest kaksteist sooritasid ostu ning külalisi oli üle kuuekümne. Kõik ülekanded tehti otse Mondo kontole ning teosed andis kunstnik isiklikult üle galeriis Haus.

Ukraina konflikt puudutab otseselt enam kui 5 miljoni inimese igapäevast elu, kellest ligi miljon on tänaseks oma kodudest lahkunud. MTÜ Mondo on tegutsenud humanitaarabi vallas aastast 2007 ning Ukraina sisepõgenike toetamist alustas Mondo sügisel Ukraina heaks! kampaania raames. Mondo töötab Ukrainas koostöös kohaliku partneri Vostok SOSiga ning lähetab ka oma töötajaid abi kohale toimetama. Oksjonitulude eest on plaanis toetada Luhanski oblasti haiglaid ravimitega ning konfliktile jalgu jäänud inimesi toidupakkidega.

Jarõna Ilo sündis 1955. aastal Kiievis, omandas kunstihariduse sealses Tööstusgraafika Tehnikumis, Praha Filmiakadeemias ning Eesti Kunstiakadeemias (lõpetas 1981). Ilo on õpetanud joonistamist Eesti Kunstiakadeemias, Vanalinna Hariduskolleegiumis, Viljandi Kultuuriakadeemias ja Austraalia Rahvuslikus Ülikoolis Canberras. Ta on illustreerinud mitmeid raamatuid, tuntuimad neist Carlo Collondi “Pinocchio ehk Puunuku seiklused” (1989) ning Piia Ausmanni “Tähtsad asjad” (2008). Kahtlemata on Jarõna Ilo üks asjatundlikumaid ja virtuoossemaid joonistajaid eesti kunstimaastikul.

Lisainfo Mondo humanitaarabitegevuste kohta: http://www.ukrainaheaks.ee/sisepogenike-toetamine-luhanski-oblastis

Jarõna Ilo oksjonil olnud joonistustega saab tutvuda http://jaronailo.tumblr.com

Oksjon toimus Jarõna Ilo koostöös Tallinna Kunstihoone, Mondo, Nancy Nakamura Ideederiiuli, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse, Valge Kuubi, Haus galerii ja vinoteek Vabrikuga.

Heategevusoksjonit pildistas Endel Apsalon.

***

PRESSITEADE 19.02.2015

Olete oodatud kolmapäeval, 4. märtsil kell 19:00 osalema Jarõna Ilo joonistuste heategevuslikule oksjonile Tallinna Kunstihoones. Jarõna Ilo paneb müüki oma 65 söejoonistust alghinnaga 200€, mille tulud annetatakse MTÜ Mondo abil Ukrainasse Luhanski oblasti sisepõgenikele toidu- ning meditsiiniabiks. 

“Miljonite inimese elu on segi paisatud- ja seda 21. sajandi Euroopas. Kuigi mugavalt televiisori ees võib tunduda, et Ukraina sõda on meie jaoks justkui võõras mure, peaksime endilt küsima, mida meie üksikisikutena saaksime teha, et abivajajaid aidata,” nendib Ilo ja jätkab, “Igaüks saab aidata  kasutades omaenda oskuseid - mina kunstnikuna nägin võimalust pakkuda oma loomingut heategevuseks, et toetada sõjapidamises kannatada saanud tsiviilisikuid.”

Jarõna Ilo loomingut on iseloomustatud mänguna suurtel paberiformaatidel esemete ja objektide rakurssidega. Ta võimendab üldise foonil üksikut ja vastupidi, süüvides võrdselt detaili ja tervikusse. Jarõna Ilo on meditatiivne kunstnik, kes mõtleb kõigepealt teose oma peas välja ja seejärel paneb selle paberile. Ilo piltide ees seistes tuleb aeg maha võtta ja mõelda lõpuni mõtted, mida ei saa kunagi ületähtsustada.

Ukraina konflikt puudutab otseselt enam kui 5 miljoni inimese igapäevast elu, kellest ligi miljon on tänaseks oma kodudest lahkunud. MTÜ Mondo on tegutsenud humanitaarabi vallas aastast 2007 ning Ukraina sisepõgenike toetamist alustas Mondo sügisel Ukraina heaks! kampaania raames. Mondo töötab Ukrainas koostöös kohaliku partneri Vostok SOSiga ning lähetab ka oma töötajaid abi kohale toimetama. Oksjonitulude eest on plaanis toetada Luhanski oblasti haiglaid ravimitega ning konfliktile jalgu jäänud inimesi toidupakkidega. 
Oksjoni läbiviimisel on abiks Jarõna Ilot esindav galerii Haus. 

Jarõna Ilo sündis 1955. aastal Kiievis, omandas kunstihariduse sealses Tööstusgraafika Tehnikumis, Praha Filmiakadeemias ning Eesti Kunstiakadeemias (lõpetas 1981). Ilo on õpetanud joonistamist Eesti Kunstiakadeemias, Vanalinna Hariduskolleegiumis, Viljandi Kultuuriakadeemias ja Austraalia Rahvuslikus Ülikoolis Canberras. Ta on illustreerinud mitmeid raamatuid, tuntuimad neist Carlo Collondi “Pinocchio ehk Puunuku seiklused” (1989) ning Piia Ausmanni “Tähtsad asjad” (2008). Kahtlemata on Jarõna Ilo üks asjatundlikumaid ja virtuoossemaid joonistajaid eesti kunstimaastikul.

Lisainfo Mondo humanitaarabitegevuste kohta: http://www.ukrainaheaks.ee/sisepogenike-toetamine-luhanski-oblastis

Jarõna Ilo veebileht: http://jaronailo.tumblr.com

Oksjon sünnib Jarõna Ilo koostöös Tallinna Kunstihoone, Mondo, Haus galerii, Nancy Nakamura Ideederiiuli, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse, Valge Kuubi ja vinoteek Vabrikuga.

Küsi lisa:

Kadi Estland +37256482665, kadiestland@gmail.com

TEADMISEKS OKSJONIL OSALEJALE
Oksjoniteostega saab tutvuda näitustel Tallinna Kunstihoones 3.-4. märtsil 12:00-19:00. Samas antakse ostueelseid konsultatsioone ja täiendavat teavet oksjoni toimumise korra kohta. Teostega saab tutvuda ka jaronailo.tumblr.com vahendusel ja www.haus.ee kodulehel. 

Oksjonile registreerumine. Oksjonile tuleb registreeruda oksjoni eelselt. Kas näituse külastamise ajal või vahetult enne oksjoni toimumist. Osaleja täidab ja allkirjastab registreerimislehe ning edastab oksjoni sekretärile. Registreerimisleht jääb oksjoni sekretariaati. Sellele kantav informatsioon on vajalik ostja isiku kinnitamiseks ja oksjonil arveldamise lihtsustamiseks. Korraldaja garanteerib ostja isikuandmete konfidentsiaalsuse. Oksjonipakkumise number teatatakse ostjale registreerumise järgselt. Numbritahvel oksjonil pakkumiste tegemisteks väljastatakse ostjale vahetult enne oksjoni toimumist. Jarõna Ilo heategevuslikul oksjonil osalemine on tasuta.

Oksjonil pakkumine. Oksjonil pakkumist viib läbi oksjonipidaja, kes teatab pakkumise alghinna, fikseerib kolmanda haamrilöögiga teose lõpphinna ja lahendab ainuisikuliselt kõik pakkumistega seonduvad küsimused. Ostja annab oksjonil omapoolsest pakkumisest märku numbritahvli tõstmisega. Hinnasammuks on 25 EUR. Kui osaleja soovib pakkuda korraga enam kui kehtestatud hinnasamm lubab, siis ütleb ta numbrit tõstes oma pakkumise. Lõplik pakkumine registreeritakse oksjonisekretäride poolt.

Oksjonil osalemine kirjaliku pakkumisega. Kui oksjonile eelregistreerunud osaleja ei saa ise oksjonil viibida, siis on tal võimalik teha teostele kirjalikke pakkumisi. Kirjaliku pakkumise saab teha kas alghinnaga või vastavalt pakkuja otsusele kõrgemalt. Kirjaliku pakkumise blanketi täidab pakkuja hiljemalt ühe päeva jooksul enne oksjoni toimumist Kunstithoones. Fikseerides pakutava(d) teose(d) ja maksimaalsed ostuhinnad, mille piires teda oksjonil esindab oksjonikorraldaja. Kui ostja kirjalik pakkumine jääb viimaseks kõrgeimaks hinnaks, siis fikseeritakse teose müük ja teatatakse sellest ostjale kolme päeva jooksul peale oksjoni toimumist. Kirjalik pakkuja omandab teose võrdse konkurentsi alusel viimase fikseeritud hinnaga, mis võib jääda ka allapoole tema maksimaalset pakkumist.

Ostetud teoste eest tasumine. Oksjonilt ostetud teoste eest tasutakse MTÜ Mondo arveldusarvele SEB Pank IBAN: EE491010220099409013 hiljemalt 5 päeva jooksul peale oksjoni toimumist. Ostetud teosed saab ostja kätte oksjoni järgselt Haus Galeriist E-R 10.00- 18.00, L 11.00 - 16.00 Tallinnas, Uus tn. 17. Lisainfo oksjoni kohta 6 419 471 haus@haus.ee

Jarõna Ilo joonistuste kollaaž