Konkurss EV100 kunstiprogrammi koordinaatori leidmiseks

Töökuulutus 

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus (KKEK) ja Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (EKKAK) korraldavad konkursi Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva kunstiprogrammi koordinaatori leidmiseks. Töö kestab 1. oktoobrist 2016 kuni 30. märtsini 2019.

EV100 kunstiprojektide koordinaatori töö sisuks on:

-       Suhtlus EV100 korraldustoimkonna ja Eesti kunstiinstitutsioonidega, infovahetuse koordineerimine

-       EV100 Eesti-siseste kunstiprojektide rahastuskomisjoni töö korraldamine

-       EV100 ja EL nõukogu eesistumisega seotud kunstiprojektide info kogumine ja kunstikommunikatsiooni koordineerimine

-       EV100 kunstiprojektide korraldajate nõustamine, sündmuste kalendri koostamine ja haldamine

Kandideerimise eeldused:

-       Kõrgharidus

-       Töökogemus kunstivaldkonnas

-       Projektide juhtimise kogemus

-       Finantskirjaoskus ja teadmised juriidikast (lepingute haldamine)

-       Väga hea analüüsivõime

-       Hea suhtlemis- ja väljendusoskus

-       Täpsus, algatusvõime, sihikindlus, hea koostöövõime ja meeskonnatunnetus

-       Eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keele oskus heal suhtlustasandil

-       Kasuks tuleb teis(t)e võõrkeel(t)e oskus

KKEK ja EKKAK pakuvad:

  •      Inspireerivat ja huvitavat tööd kunstivaldkonnas
  •      Paindlikku tööaega 0,8 koormusega
  •      Brutopalka 1100 eurot kuus

Palume esitada:

  •    Elulookirjeldus
  •    Motivatsioonikiri
  •    Kõrgharidust tõendava dokumendi koopia

EV100 kunstiprojektide koordinaatori kohale kandideerimise tähtaeg on 31. august 2016. Palume dokumendid saata EV100@ecadc.ee.

EV100 logo