13. Balti tirennaal alustab "Prelüüdiga"

Kaasaegse Kunsti Eesti KeskusVilniuse Kaasaegse Kunsti Keskus ja Riia Kunstikeskus kim? annavad teada:  
 
14. septembril kell 18 avatakse 13. Balti triennaali avanäitus "Prelüüd" Vilniuse Kaasaegse Kunsti Keskuses. "Prelüüd" tutvustab 2018. aastal kolmes Balti riigis toimuvat suurnäitust.

"Prelüüdil" avalikustatakse triennaali eesmärgid ja ülesehitus. Triennaali temaatiliseks stardipunktiks nimetab suurnäituse kuraator Vincent Honoré suulist ja kirjalikku keelt, mis üheaegselt nii mängib keeleliste vormidega kui ka annab hääle ja platvormi poliitiliste seisukohtade väljendamiseks ja mõtestamiseks. "Prelüüdi" näituse- ja performance-programmis osalevad rahvusvaheliste nimede kõrval kaks Eesti kunstnikku: Maria Minerva ja Sandra Jõgeva. Kogu triennaali kunstnike nimekiri avalikustatakse 2018. aastal.
 
Triennaali üks olulisemaid lähtepunkte on luule. Kuraator näeb luulet kui sohikeelt, mis põgeneb tavapärastest keelelistest kategooriatest; lühivormina, mida võib käsitleda korraga teatraalselt individualistliku ning sügavalt kollektiivsena. "Prelüüd" tutvustab ka triennaali poliitilisi seisukohti, milles käsitletakse klassiprobleeme, sugu, rassi, puuetega inimeste probleeme, feminismi, dekoloniseerimist. Nii kasutab Honoré triennaalil muuseumi institutsiooni häälekandjana, et ühest küljest pakkuda välja alternatiivne sõnakasutus neile, kelle käes on hääle kasutamise monopol. Teisest küljest lubatakse triennaaliga anda ruumi gruppidele, kes on endiselt tihti ühiskonnas vaikima sunnitud.
 
Kuraator näeb prelüüdi avatud ja vaba platvormina, kus korraldatakse Dorota Gawęda ja Eglė Kulbokaitė (rühmitus Young Girl Reading Group) disainitud installatsioonis lugemisõhtuid, vestlusringe, sümpoosione, arutelusid ja debatte. "Prelüüdiga" ei saa Balti triennaal valmis: uurimistöö jätkub triennaali avamiseni 2018. aasta mais ning pärast seda.

"Prelüüdil" osalevad kunstnikud: Harry Burke, Anaïs Duplan, Penny Goring, Tarek Lakhrissi, Maria Minerva, Moor Mother, NON Worldwide, Precious Okoyomon, Planningtorock, Jackie Wang, Liv Wynter, Dorota Gawęda ja Eglė Kulbokaitė (Young Girl Reading Group)

Avamisõhtu performance-programmi kunstnikud: Khairani Barokka, CAConrad, Caspar Heinemann, Sandra Jõgeva, Vytautas Jurevičius, Agnese Krivade, Tarek Lakhrissi, Dorota Gawęda ja Eglė Kulbokaitė (Young Girl Reading Group)

13. Balti triennial, tööpealkirjaga “GIVE UP THE GHOST”, on lähiregiooni üks olulisemaid rahvusvahelisi kunstisündmuseid, mis vältab 2018. aasta maist novembrini. Triennaali ajaloos on see esimene kord, kui suurnäitust korraldavad kõik kolm Balti riiki üheskoos. Triennaali kuraator on Vincent Honoré, Prantsuse päritolu Londonis elav kuraator. Ta on Londoni maineka galerii David Robert Art Foundationi direktor ja kuraator. Honoré on varem töötanud kuraatorina Tate Modernis (2004 – 2007) ja Pariisis Palais de Tokyos (2001 – 2004). Honoréd assisteerivad Neringa Bumblienė ja Cédric Fauq.

"Prelüüdi" toetavad:
Leedu kultuurimnisteerium
Eurosportas.lt
Julia Janus