KKEKi arhiiv Kumu näitusel ja filmifestivalil

Kumu kunstimuuseumis on sel nädalal 1990. aastate kunstile pühendatud kunstifilmide festival KuFF ja avatakse näitus "Salatoimikud [Üheksakümnendate kartoteek]" (kuraatorid Anders Härm ja Eha Komissarov), kus on kasutatud Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse arhiivimaterjale. 

Näitus "Salatoimikud [Üheksakümnendate kartoteek]" avatakse neljapäeval, 1. novembril kell 19. Eha Komissarovi ja Anders Härmi kureeritud näitus kaevab kümnendi süvakihtides, üritab heita valgust pisut varju jäänud, unustatud ja kultuurimälus isegi kaduma läinud teostele. Paljude teoste kohta käisid kuraatorid Komissarov ja Härm infot otsimas just KKEKi arhiivis.

Kumu Kunstifilmide festival 2018 (01.11 - 04.11) keskendub seoses näitusega 1990. aastate videokunstile. Valikut Eesti videokunstist, millest osa teoseid pärineb KKEKi videokunsti arhiivist, saab näha laupäeval, 3. novembril kell 18. KKEKi arhiiviga töötasid Triin Tulgiste, Mare Pedanikja Eha Komissarov Kumust.

Arhiiv Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuses
Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuses asub kultuuri- ja kunstiajalooliselt oluline arhiiv, mis annab ülevaate Eesti kunstielust alates 1990. aastatest. See on ajas täienev mälukogu, mis võimaldab luua ülevaate mitte ainult kaasaegsete kunstnike loomingulisest arengust, vaid ka institutsionaalsetest protsessidest. 

Miks on KKEKi arhiiv vajalik...

- (Kunsti)teadlasele? Võimaldab uurimistööd unikaalsete Eesti kaasaegse kunsti ajalugu käsitlevate dokumentidega. Nii Eesti- kui ka väliskuraatoritele on hindamatu tööriist videoarhiiv ja kunstnike portfooliod, kust saab kompaktse ülevaate Eestis tehtud kunstist, et kaasata kunstnikke oma projektidesse.

- Tudengile? Arhiiv kutsub tudengeid nii töötama arhiivis leiduvate materjalidega oma uurimistöö raames, eriti, kui see puudutab Eesti kunsti 1990. või 2000ndatel, kuid ka tutvuma Eesti kunsti lähiajaloo, kriitikaarhiiviga, videote ja portfooliotega, ning arhiivipraktikale.

- Kunstihuvilisele? Kuraatorite, kirjutajate ja teadlaste arhiivi põhjal valminud näitused, videoõhtud, artiklid, uurimistööd jms avardavad laiema kunstipubliku arusaamu Eesti kunstist.

Lisainfo KKEKi arhiivi kohta:
Marika Agu
marika@cca.ee

Marko Laimre "Punane nool" Sorosi Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse 4. aastanäitusel (1996)