KKEKi kunstirong viib Tretjakovi galeriisse Eesti kunsti näitusele

Eesti Kunstimuuseumi ja Riikliku Tretjakovi galerii koostöös avatakse sel kolmapäeval, 21. novembril kell 19 Uues Tretjakovi galeriis (Krymski val 10) Eesti kunsti näitus “Piiride poeetika. Eesti kunst 1918 - 2018” (kuraatorid Eha Komissarov ja Tatjana Zeljukina).  Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus on korraldanud kunstihuvilistele ühise rongisõidu näituse avamisele Moskvasse. 
 
Rong kunstivaguniga väljub 20. novembril Tallinnast ja alustab Moskvast tagasisõitu 22. novembri õhtul. Rongis sõidavad kunstnikud ja kunstitöötajad ning kunstihuvilised. Sõitu ja näituseavamist kajastab ETV saade “OP+” ja Moskvas on kohal ajakirjanikud erinevatest Eesti meediaväljaannetest. Reportaaž avamisest ilmub 26. novembril kaasaegse kunsti uudiskirjas.  
 
Näituse raskuspunkt langeb Teise maailmasõja järgsetele kümnenditele, mil Tretjakovi galerii alustas eesti kunstikogu loomisega. Neile kesksetele teostele luuakse Eesti Kunstimuuseumi kogude abil regionaalne kunstiajalooline kontekst. Näitust on võimalik käsitleda kui kontsentreeritud sissevaadet eesti kunstiajalukku, mis toob nõukogude perioodi kõrval välja Eesti modernismi seisukohalt olulisi loovisikuid Teise maailmasõja eelsest ajast ja 21. sajandi algusest.

"Piir" on eesti keeles mitmetähenduslik mõiste, mis pole sugugi seotud üksnes riigipiiriga. Sõna "piiripoeetika" kasutatakse piiriga seotud sotsiaalseid ja kultuurilisi kogemusi käsitlevates uurimustes, mis tegelevad muu hulgas sellega, kuidas piiri kujutatakse. Piirikogemused on eestlasi rikastanud nii oma juurte ja aluspõhja otsingutel kui ka kunstipraktikates. Näitust läbivad teemad uurivad piiri, koha ja nende tähendusviiside muutust ajas. Näitus on jaotatud viieks peatükiks: "Klassika", "Õpetaja ja õpilane: Elmar Kits ja Ülo Sooster", regiooni sümboliks olev "Meremaal", "Siin ja mujal" ning "Naiskunstnikud".

Avamisel esitletakse näitusega kaasnevat raamatut.

Näitusel esindatud kunstnikud: Eduard Wiiralt, Peet Aren, Eerik Haamer, Arnold Akberg, Aleksander Krims, Felix Randel, Rein Tammik, Elmar Kits, Nikolai Kormašov, Ülo Sooster, Ando Keskküla, Jüri Okas, Lilli-Krõõt Repnau, Paul Sontag, Malle Leis, Anu Põder, Marge Monko, Dénes Farkas, Anna Škodenko, Krista Mölder, Ene-Liis Semper

Kunstirongi projekti toetab Kultuurkapital.

Varasemalt on KKEK korraldanud kunstibusse Narva, Tartusse, Riiga, Vilniusesse ja koostöös EV100 kunstiprogrammiga erinevatesse linnadesse ja väiksematesse kohtadesse Eestis. 

Näituse "Piiride poeetika. Eesti kunst 1918 - 2018" plakat Uue Tretjakovi ees. Foto: Karin Pastak