Kunstibuss Tartusse

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus ja Tartu Kunstimuuseum kutsuvad kunstireisile Tartusse 17. jaanuaril 2019! Külastada saab nelja näitust, nendest kolm on uute näituste avamised. 

ÜRITUS FACEBOOKIS

Kunstibuss on tasuta, kuid eelnevalt tuleb registreeruda kaarin@cca.ee või helistada 53947169.

Kunstibuss väljub Tallinnast kell 14 ja alustab tagasisõitu Tartust Vanemuise parklast kell 22.30. 

AJAKAVA:
14.00 Kunstibuss väljub Tallinnast Georg Otsa tänavalt Draamateatri ja Reaalkooli vahelt
16.30 Kogo galerii Aparaaditehases ja Eva Mustoneni näituse "Ämbliknaine" tutvustus
17.00 Näituse "LeeduMaal" avamine Tartu Kunstimajas (kuraatorid Peeter Krosmann, Miglė Kosinskaitė)
18.00 Tartu Kunstimuuseumis kahe näituse avamine: 
- "oksendan ja karjun oksendan ja karjun: sina minu õde sina minu õde" (kunstnikud Kadi Estland ja Netti Nüganen, kuraator Marika Agu (Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus))
- "Lugusid kuulumisest. Kaasaegne kunst Rootsist" (kuraatorid Joanna Hoffmann, Hanna-Liis Kont)
20.30 Järelpidu
22.30 Buss väljub Tartust tagasi Tallinnasse

NÄITUSTEST

"oksendan ja karjun oksendan ja karjun: sina minu õde sina minu õde"

Duonäitusel „oksendan ja karjun oksendan ja karjun: sina minu õde sina minu õde“ esitlevad Kadi Estland ja Netti Nüganen oma uut loomingut. Muuseumi esimesele korrusele laotuvad laiali isiklikud, kuid etendatud stseenid, milles avaldub fiktsiooniga segunenud argipäevareaalsus. Näitus püüab oma intrigeeriva, masendava, kuid siiski lootustandva pealkirjaga kutsuda üles positiivsele ühiskondlikule muutusele ja ärgitada ennast vähem tsenseerima. Näitust korraldab Tartu Kunstimuuseum koostöös Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusega.

"Lugusid kuulumisest. Kaasaegne kunst Rootsist"

Rootsi on tuntud kui riik, mis panustab äärmiselt palju oma inimeste sotsiaalsesse heaollu ja võrdsusesse, ometi tuleb võõra tausta või teistmoodi eluviisidega inimestel ka Rootsis seista igapäevaselt silmitsi selliste probleemidega nagu kohanemisraskused, kõrvalejäetus ja isoleeritus. Ühes sellega, et Rootsi kaasaegse kunsti väli on muutumas aina multikultuursemaks, on esile kerkinud mitmed kunstnikud, kes tegelevad oma loomingus kuuluvustunnet ja väärtushinnanguid puudutavate teemadega. 

Eva Mustonen "Ämbliknaine"

Lähtudes kudumisega seotud müütidest (nii antiiksetest kui tänapäevastest) pakub Eva Mustonen proosalise versiooni gobeläänist kui arhailisest ja nišilikust tekstiilikunsti vormist. Näitusel “Ämbliknaine” laotab kunstnik oma loomeprotsessi vaataja ette sõna otseses mõttes laiali. Viibides näituse vältel galeriis kohapeal, värvib kunstnik lõngu ja koob need püsttelgedel seinavaibaks. Päev-päevalt kasvavat vaibategu täiendavad varasematel aastatel läbi viidud intervjuud Eesti gobeläänikunstnikega ning Mustoneni enda päeviku katkendid ja tekstid, mis puudutavad gobelääni ajalugu ning positsiooni kaasaegsel kunstimaastikul, illustreerides eneseirooniliselt seda, kuivõrd keeruliseks võib osutuda pealtnäha lihtne ning tehniliselt kergesti omandatav gobeläänpõime.

Kogo galerii on Eesti noorim eragalerii, mis avati 2017. aasta kevadel Tartu Aparaaditehases.

"LeeduMaal" 

Kuigi Leedu ja Eesti on nii geograafiliselt, ajalooliselt kui ka kultuuriliselt tihedalt seotud, on me teadmised üksteise kohta kehvavõitu. Mõlema riigi kunstnikud ja kunstikriitikud teavad küll nii leedu kui eesti kunsti ajalooliselt mõjutanud suurkujusid, kuid noorema põlve maalijad ning kaasaegse maali esindajad on vastakuti pea tundmatud. Näituse „LeeduMaal” eesmärgiks on selle vajakajäämise parandamine tutvustades kahtteist leedu maalijat, kes on praegusel hetkel kunstielus aktiivsed ning loovad ja näitavad oma maale nii kodu- kui välismaal. Neid hindavad kriitikud ja kunstisõbrad ning nende töid leidub nii riiklikes kui erakogudes Euroopas ja väljaspoolgi.
„LeeduMaal” kaasab erinevaid maaližanre ja -stiile ning esitleb seega Leedu kaasaegses maalis valitsevaid trende, võimaldades seeläbi luua mõttelisi seoseid globaalse kontekstiga. Näitusele on valitud erinevate Leedu piirkondade noorema ja vanema põlvkonna kunstnikud, misläbi pakutakse võimalikult laia vaadet leedu kunstile.

Aleksander Vardi "Vaade Tartu Toomemäelt" (1945) Eesti Kunstimuuseum