Mare Tralla. Mitte ükski idee ei ole sitt!

Üritus näituse „Tiira-taara-tuia-taia, pimesikk tuli meie majja“ raames EKKMis

Link Facebooki

Eestis on viimasel ajal toimunud rohkem meeleavaldusi kui vaat et viimase 28 aasta jooksul kokku. Kuidas tulla tänavatele, siis kui selleks tekib vajadus?

Näituse „Tiira-taara-tuia-taia, pimesikk tuli meie majja“ raames viib kunstnik ja aktivist Mare Tralla läbi loeng-vestluse 5. novembril ja praktilise töötoa 6. novembril algusega kell 17 kõigile aktivismist huvitunutele Eestis, et ajalooliste ja kaasaegsete näidete põhjal näidata, kuidas edastada oma poliitilist sõnumit avaliku meeleavalduse teel.

Mare Tralla tutvustab loengut ja töötuba järgmiselt:

Juba algkoolis õpetatakse, et eestlased on rahumeelne ja allasurutud rahvas, kes on ellu jäänud just tänu sellele, et nad pole ülemvõimule vastu hakanud ega häält tõstnud, vaid alati talunud kõiki kannatusi, mis neile peale on surutud.

Vaba Eesti riik peab rahvuse säilitamist kõige olulisemaks tuleviku eesmärgiks. Selle eesmärgi nimel neelatakse alla igasugust poliitilis-ideoloogilist ja majanduslikku jama ning reeglina ei protesteeri eestlased millegi üle.

Viimane väide ei ole täiesti tõene, sest tänu laulvale revolutsioonile oleme me vaba rahvas ning aasakümneid oli laulupidu kogu Eestit ühendavaks protestiks valitseva võimu vastu. Seega loomingulise aktivismi traditsioonid on Eestis tegelikult sügavad, aga reeglina seotud rahvuslike huvide eest seismisega.

Me elame probleemsel ajastul, kus äärmuslik parempoolsus, populism ja valetamine vohavad, kus millegi meile tundmatu ja võõra vihkamine on normiks, kus vägivald on aktsepteeritud, sooline ja seksuaalsuse diskrimineerimine igapäevaseks kogemuseks poolele elanikkonnast, kus me kogukonnana ei aita ega seisa nõrgemate liikmete eest. Seda, et küllastushetk on saabunud tõestab fakt, et lõpuks on mõned eestlased ka tänavale tulnud. Kuidas seda tänavale tulemist efektiivsemaks muuta?

Kuidas saavad väiksemad huvigrupid kasutada loomingulise aktivismi kogemust erinevate Eesti ühiskonnas eksisteerivate probleemide vastu võitlemiseks?

Töötoa pealkiri Mitte ükski idee ei ole sitt!” viitab loomingulise aktivismi põhiprintsiibile, et kogukondasid aktiveerida on kõigi kogukonna liikmete hääl oluline ning kõigi ideed head ja võimalikud muudatuste nõudmiseks. Kunstnikena analüüsime me oma ideid väga kriitiliselt, et kas nad ikka on väärt teostamist ja kuidas nad teatud kontekstilisse raamistikku paiknevad. Aktivistidena on kõige olulisem, et meie häält kuuldakse, et meie tegevust ja sõnumit märgatakse.

Aktivistina olen Londonis seotud mitmete radikaalaktivistide ja kogukonna gruppidega, nagu Act Up London, No Pride in War, LGSMigrants ja Catwalk4Power. Nende gruppidega koos olen korraldanud ja osalenud erisugustes väiksemates ja suuremates aktsioonides ja protestides.

Töötoa üheks osaks ongi oma kogemuse vahendamine ja erinevate loomingulise aktivismi taktikate ning meetoditega tutvumine. Töötuba toimub kahel järjestikkusel õhtul ja eeldab osalejatelt kaasa löömist võimaluse korral mõlemal päeval. See on mõeldud kõigile ühiskonda paremaks ja võrdsemaks muuta soovijatele. Töötoa reegliks on inimlikkus, üksteisest lugupidamine, sallivus ja erinevuste aktsepteerimine, igasugusele diskrimineerimisele ja vaenule ruumi ei ole.

Loeng ja töötuba on tasuta ja toimuvad EKKMi kohvikus.

Lisainfo:

Kaarin Kivirähk

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse kommunikatsioonijuht

kaarin@cca.ee