Mis on aktiivne kunst? Raamatu “Active Art” esitlus

Ootame teid veetma aktiivset kolmapäeva õhtupoolikut raamatu “Active Art” esitlusega 20. novembril kell 17 EKKMis!

Raamatu “Active Art” koostajad on Maija Rudovska, Barbara Sirieix, Joachim Hamou ning selle on välja andnud Paraguay Press.

Esitlusel on kohal Barbara Sirieix, Joachim Hamou ja raamatu üks autoritest Rebeka Põldsam.

1923. aastal kirjutas Läti filosoof Andrejs Kurcijs manifesti “Active Art”, millest inspireerununa on raamatusse aktivismi mineviku ja oleviku teemadel tekstid kirjutanud kriitikud, kunstnikud ja kuraatorid. Mis on kunst poliitilisel eesmärgil, kunst kunsti pärast ja kunst mitte mingi eesmärgita?

Raamatus kirjutab Eesti kunstikriitik Rebeka Põldsam queer-kunstnik Anna-Stina Treumundist, UK päritolu Isabella Marrin keele viiruslikest struktuuridest, Prantsuse luuletaja Laure Boullic revolutsioonilisest luulest, Prantsuse kunstnik Eva Barto tutvustab oma uurrimust kunstis peituvatest majanduslikest seostest ning Läti kunstnik Evita Vasiljeva jagab oma päeviku algust ja lõppu. Raamatut läbib selle koostajate ning Läti filosoofi Ainars Kamolinsi vestlus, kus analüüsitakse Kurcijse originaaalteksti. Teoses on taasavaldatud USA kriitiku Robert Glücki tekstid, mis tutvustavad queer-kirjutamisklubi New Narrative’i, mille ta asutas aastal 1975, ning teise USA kirjutaja James Baldwini vähetuntud essee 1982. aastast, mis esimest korda avaldati väga tugeva rassismivastase poliitilise seisukohavõtuna kunstikataloogis aastal 1987.

Samal ajal on EKKMis avatud näitus “Tiira-taara, tuia-taia, pimesikk tuli meie majja”.