VIDEO- JA TEGEVUSKUNST EESTIS

  

CD-ROM / CD-ROM

  

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus 2001
Tekst Anders Härm
Kujundajad Andrus Kõresaar, Killu Sukmit
Tootjafirma Produktsioonigrupp OÜ 

  

CD-ROMi “Video- ja tegevuskunst Eestis” näol on tegemist omamoodi kaheosalise virtuaalse kunstiajalooga. Mõlemad selle raamatu osad on üles ehitatud hüpertekstidena. Tekstid sisaldavad endas video- ja fotolinke käsitletavatele teostele. Kasutajal on ka võimalus hüpertekste vältida ning vaadata videoteoseid ja videoinstallatsioonide dokumentatsioone või performance'ite ülesvõtteid kas autorite ja rühmituste kaupa koos lühida informatsiooniga nende kohta või kõiki teoseid tähestikulises järjekorras ühtlase jadana.

  

Kui tegevuskunstist saab Eestis enam-vähem järjepideva nähtusena rääkida ligi neljakümne aasta lõikes, siis videokunstist 1990. aastate algusest alates. Seetõttu on mõlema hüperteksti ülesehitus mõnevõrra erinev. “Happening, performance, live art. Tegevuskunst Eestis 1996-2000” on koostatud kronoloogiliselt. “Videokunst Eestis. Katkestuse meediumi lugu” sisaldab endas küll lühiülevaadet videokunsti tekkeloost ja kujunemisest 1980. aastate lõpust kuni järgmise kümnendi keskpaigani, kuid põhiosas on ta üles ehitatud siiski temaatiliselt, rõhuasetusega autoritele ning teostele (mis pärinevad põhiliselt kümnendi teisest poolest kuni aastani 2000).

  

CD-ROMil leiab järgmiste kunstnike/rühmituste teoseid Siim-Tanel Annus, Jaak Arro, Kadi Estland, Tiia Johannson, Anu Juurak, Kai Kaljo, Erki Kasemets, Raivo Kelomees, Ando Keskküla, Kiwa, Mari Kurismaa, Raoul Kurvitz, Andrus Kõresaar, Tarrvi Laamann, Mari Laanemets, Marko Laimre, Nongrata, Jüri Okas, Marko Raat, Rühm T, Ene-Liis Semper, Hanno Soans, Mari Sobolev, Soup ’69, Killu Sukmit, Tartu aktsionistid, Jaan Toomik, Mare Tralla, Trimadu, Taave Tuutma, Mart Viljus, Jasper Zoova.

  

HIND 10 EUR