Marge Monko "Õige/Vale"

Toimetaja: Rebeka Põldsam

Tõlked: Marge Monko ja Rebeka Põldsam

Keeletoimetaja: Jennifer Boyd

Graafiline disain: Indrek Sirkel

Väljaandjad: Lugemik ja Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus

2015. aastal alustas KKEK koostöös kirjastusega Lugemik kunstiraamatute sarja „Potato Books“. Esimene teos seeriast on Marge Monko „Õige/Vale“. „Üldjoontes võib öelda, et Monko looming on keskendunud naise representatsioonidele ja nende tähendustele 20. sajandil,“ kirjutab väljaande järelsõnas Rebeka Põldsam. Oma uues teoses jätkab Monko samade teemadega, toetudes Helena Vojackova raamatule „Liikumine – naiste ilu ja tervise pant“ (1967). Monko kajastab revitukstegeva irooniaga ühiskonnas naistele peale surutud nõudmisi ja norme. „Õige ja vale on naiste jaoks jäänud viimase kuuekümne aasta jooksul enam-vähem samaks ning jääb samaks, kuni mehed ka sarnaste reeglite järgi mängima hakkavad.“

Marge Monko "Õige/Vale"

Feeling queezy?! / Kõhe tunne?!

Välja antud koos näitusega “Feeling Queezy?! / Kõhe tunne?!” EKKMis, 1.08.–7.09.2014.

Kuraator ja kataloogi toimetaja: Rebeka Põldsam

Näitusel osalesid: Antonia Baehr, Adam Christensen, Dénes Farkas, Kadi Estland, Danielle Kaganov, Neeme Külm, Jannicke Låker, Maren Poel, Kristin Reiman, Jaanus Samma, Ariel Schlesinger, Laivi, Triin Tamm, Anu Vahtra

Näitusel “Feeling Queezy?!” ehk eestindatult Kõhe tunne?! luuakse turvaline keskkond katsetamaks ülesaamist hirmudest ning tiivustamaks vaataja püüdlusi saama eneseteadlikuks, mis on igasuguse emantsipatsiooni aluseks. Mõiste queezy on Jennifer Boydi loodud kontseptsioon, mis ühendab mõisted queer ja queasy ehk eesti keeles ‘kväär’ ja ‘pööritustunne’. Kogu näituse kontseptsiooni lähtepunktiks on arusaam, et end väljaarvatu või veidrana tundmine väljendub pööritusena, mis õnneks enamasti möödub.

“Feeling Queezy?!” lugemik-giidi on valitud olulisemad esseed kaasaegsed queer-kunsti teoreetilised esseed, mis olid näituse koostamise teoreetiliseks raamiks ja inspiratsiooniks. Raamatus on avaldatud esseed Jennifer Boydilt, Renate Lorenzilt ja Eve Kosofsky Sedgwickilt. Esseed tõlkisid Martin Rünk ja Ellu Maar, toimetas Ester Kangur.

näitusegiid-lugemik

72 lk

190 x 255 mm

klamberköide

offset-trükk

eesti & inglise keeles

graafiline disain: Brit Pavelson

2014

HIND 5 EUR

Estonian Art Manual

KKEK koostöös Eesti Instituudiga andis 2014. aastal välja Eesti kunsti institutsioone, s.o. kunstigaleriisid, muuseume, kunstirahastajaid, õppeasutusi ja residentuure tutvustava bukleti kaardiga. Ingliskeelne manuaal on mõeldud nii kunstiprofessionaalidele kui kunstihuvilistele, kes soovivad ülevaadet kogu Eesti kunsti institutsioonidest ja näitusepindadest. Bukleti koostas Rebeka Põldsam, toimetas Katrin Tombak ning kujundas Viktor Gurov.

Estonian Art Manual

Entry Points. Stories of the Leaning House

Välja antud näituse “Arheoloogiafestival – kihistusi pildist ja ruumist” kontekstis. Kogumikus on avaldatud Anu Vahtra visuaalne essee “Museum 1-5“ ning Kaisa Eiche, Ragnar Helgi Ólafssoni, Tanel Randeri ja Valentinas Klimasauškase esseed, proosa ja luule. 

“Arheoloogiafestival – kihistusi pildist ja ruumist” toimub 20.06.–24.08.2014 Tartu Kunstimuuseumis.

Maria Arusoo (toim)

40 lk

140 x 210 mm

õmmeldud

tiraaž: 500

offset-trükk

inglise keeles

graafiline disain: Mikk Heinsoo

2014

HIND 10 EUR