Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse aastakokkuvõte 2018

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse aastakokkuvõte 2018
 
2018. aastal jätkas KKEK töötamist oma peamiste eesmärkide suunal: Eesti kunstnikele rahvusvaheliste võimaluste loomine (kuraatorivisiidid, WIELSi residentuur, Eesti kunstnike tutvustamine rahvusvaheliselt), Eesti kunstivälja arendamine ja rahvusvahelistumine (13. Balti triennaal, uudiskiri, loenguseeria) ja kaasaegse kunsti ajalooline ja teoreetiline mõtestamine (KKEKi arhiivi arendamine ja avamine, artiklite tellimine ja tõlkmine). 
 
Kokku külastas KKEKi 2018. aastal 80 väliskülalist (kuraatorid, kunstnikud, kirjutajad), kellest 49 olid KKEKi kutsutud. Väliskülalised kohtusid aasta jooksul vähemalt 47 erineva kunstnikuga, lisaks külastasid nad Eestis avatud näituseid ja kohtusid institutsioonide esindajatega. Nii Eesti kui ka väliskuraatorid kasutasid aktiivselt KKEKi arhiivis asuvaid materjale, näiteks seoses Kumu 1990. aastatele pühendatud projektidega: kunstifilmide festivalil KuFF ja näitusel “Salatoimikud [Ühekakümnendate kartoteek]” (kuraatorid Anders Härm ja Eha Komissarov). 

13. Balti triennaal
Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse tänavune suurprojekt Eesti kunstivälja arendamise ja rahvusvahelistamise suunal oli 13. Balti triennaali Eesti näitus “Unusta tont” (peakuraator Vincent Honoré), mida esmakordselt triennaali ajaloos korraldasid kolm Balti riiki üheskoos. Triennaali näitused toimusid Vilniuses, Tallinnas ja Riias, neile eelnes tutvustav üritus märtsis South-Londoni galeriis. KKEK ja Tallinna Kunstihoone olid vastutavad Tallinna näituse produktsiooni eest ning KKEK aitas kaasa kogu triennaali kommunikatsioonile. Tallinnast viisid kunstibussid Vilniuse ja Riia näituste avamistele. 
 
Tallinna näitus oli Kunstihoones avatud 29. juunist 2. septembrini. Eriti menukas (470 külastajat) oli triennaali avamisõhtu 29. juunil, kus performance’itega esinesid Paul Maheke, Merike Estna, Adam Christensen, Young Girl Reading Group, Young Boy Dancing Groupja Lina Lapelyte (järgmisel päeval). Avamisnädalavahetust täiendas Tallinna galeriide tuur (koostöös EKKAKiga) välismaa kunstiprofessionaalidele ja kõigile huvilistele avatud ateljeede päev Vabaduse väljak 6 ja 8 majades, mis osutus väga populaarseks just Eesti kunstisõprade seas. Üheskoos külastati kümne eri põlvkonna kunstniku ateljeed. Koostöös ajakirjaga Estonian Art ilmus Balti kunsti erinumber.
 
Seoses 13. Balti triennaali näitusega külastas Eestit KKEKi kutsel 26 rahvusvahelist kunstnikku, kuraatorit ja kirjutajat. Lisaks sõitsid Eestisse kohale välismaa kunstiprofessionaalid iseseisvalt, kokku akrediteeris end triennaalile üle 100 inimese. 

Valik meediakajastusi:
Juhan Raua intervjuu Vincent Honoréga: “Balti kunstnikud kõnelevad rahvusvahelise kunsti keeles” Postimehes
Kadri Karro intervjuu Young Boy Dancing Groupiga Eesti Ekspressis 
Adam Christenseni esinemine Raadio 2 saates “Suvehommik”
Kaarin Kivirähki intervjuu Mare Trallaga tema esinemise puhul Balti triennaali eelüritusel Londonis
Artikkel 13. Balti triennaalis Editmedias (soome keeles) 
Reportaaž triennaali Tallinna avamiselt Artnet Newsis
13. Balti triennaal kultuurisaates “OP” 
Artikkel 13. Balti triennaali Tallinna näitusest Poola Vogue’is 

EV100 kunstiprogramm
KKEK on Riigikantselei ametlik partner EV100 kunstiprogrammi korraldamisel. 17. jaanuaril avati kunstiprogramm pidulikult Kumu kunstimuuseumis. Kunstiprogrammi sündmused toimusid tänavu Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Sillamäel, Narva-Jõesuus, Paides, Türil, Raplas, Vargamäel, Värskas, Virtsus, Haapsalus, Kundas, Karksi-Nuias, Viljandis, Heimtalis, Alatskivil, Valgas, Tubalas (Hiiumaal), Vardja külas, Viisli külas, Neeruti külas, Päidla külas, Uhtjärve külas, Kursi külas, Raadama külas, Naistevälja külas ja ka Eestist väljaspool. EV100 kunstibuss reisis 2018. aasta jooksul erinevatele sündmustele 11 korda ja kokku sõitis bussiga 261 inimest. Kolmel korral toimusid koos Arhitektuurimuuseumiga Eesti väikelinnades arhitektuuriekskursioone (Kuressaare, Narva-Jõesuu, Sillamäe), ühtlasi külastati Kunda Tsemenditehast ja Eesti Energia Narva karjääri. Kokku oli 2018. aastal Eestis 59 erinevat EV100 ametliku kunstiprogrammi sündmust. Kunstiprogramm kestab 2019. aasta märtsini. EV100 kunstiprogramm on osa KKEKi eesmärgist arendada kaasaegse kunsti alast tegevust Tallinnast väljaspool.

Põhjamaade koostööprogramm NBC
Nordic-Baltic Curatorial Research Programme on KKEKi initsiatiivil loodud Põhja- ja Baltimaade kunstiinstitutsioone ühendav võrgustik, mille peamised partnerid on Soome kunstikeskus Frame ja Stockholmi kunstiresidentuur CRIS (Nordic Art Association). Võrgustiku eesmärk on kaasaegse kunsti alase koostöö arendamine Põhja- ja Baltimaades. 2018. - 2020. aastani korraldab NBC kuraatoripraktikantide ja külaliskuraatorite programme ning uurimisreise. Sel aastal toimusid uurimisreisid Helsingisse, Tallinnasse ja Stockholmisse. Tasustatud kuraatoripraktikal regiooni oluliste kunstisündmuste juures osalesid tänavu Saskia Suominen, Lucie Gottlieb ja Reetta Turtiainen. Järgmiseks, 2019. aastaks on praegu avatud konkurss kandideerimaks praktikale Eesti, Soome või Põhjamaade paviljoni. Praktikaprogrammi üks eesmärke on luua tasustatud töövõimalusi noortele kunstiprofessionaalidele. 

Eesti kunstnike osalemine WIELSi kunstiresidentuuris
2018. aastal osalesid Paul Kuimet ja Jaanus Samma esimeste Eesti kunstnikena WIELSi kunstiresidentuuris. Mõlema kunstniku residentuurisoleku ajal toimus kontaktüritus Brüsselis koostöös Eesti saatkonnaga. Paul Kuimet esitles residentuuris välja arendatud mõtete põhjal valminud näitust sügisel Narva kunstiresidentuuris näitusel “Five Volumes”. Kuuekuulises WIELSi residentuurprogrammis osalevad kaks kunstnikku valitakse välja avalikul konkursil ja KKEK maksab neile igakuist stipendiumit. 2019. aastaks valiti tänavu sügisel osalema Anna Škodenko ja Tõnis Saadoja. Eesti kunstnike osalemist residentuuris toetab Kultuuriministeerium ning projekt on üks väljund KKEKi tegevuses Eesti kunstnikele rahvusvahelise võimaluste ja nähtavuse loomisel.

Valik meediakajastusi:
Paul Kuimeti intervjuu Willem Oorebeekiga “Karmil kunstiväljal ellujääja Wiels”
Intervjuu Maria Arusooga Wielsi residentuuri teemal
Uudis 2019. aasta Wielsi kunstnikest Postimehes

Arhiivi arendamine
KKEKis asub kultuuri- ja kunstiajalooliselt oluline arhiiv, mis annab ülevaate Eesti kunstielust alates 1990. aastatest. Arhiivi eesmärk on koguda ja mõtestada Eesti kaasaegse kunsti ajalugu ja olla tööriistaks kohalikule ja rahvusvahelisele kunstieksperdile. Sel aastal digiteeriti 1564 slaidi, mis sisaldavad 28 kunstniku loomingu dokumentatsiooni (vanim slaid 1950. aastast Valve Janovi teosest) ja 13 näituse vaateid. Digiteeriti 64 videokasetti, millest 8 on beetakassetid ja 56 VHSid. Digiteeritud videotele on koostatud neid kirjeldav Excel-fail. Kodulehel olevatest 38st füüsilisest portfooliost (biograafia, CV, loomingu dokumentatsioon, bibliograafia) on korrastatud 8 ja uuendatud 17. KKEKi videoarhiivi on täiendatud järgmiste kunstnike videotega: Maria Kapajeva, Flo Kasearu, Epp Kubu, Uku Sepsivart, Netti Nüganen, Laura Kuusk, Ingel Vaikla, Joosep Maripuu, Laura Põld, Kai Kaljo, Helena Keskküla, Pille-Riin Jaik, Ivar Veermäe, Kiwa, Kris Lemsalu, Hanno Soans, Anna-Stina Treumund. Kevadel toimus arhiivi tutvustav üritus ja videõhtu “Hull armastus” EKKMis, mille kuraator oli Pire Sova. Üritusega kaasnevalt toimus trükiste müük-väljapanek ning anti välja arhiivi kirjeldav kakskeelne voldik. Uudiskirjas ilmus iga kuu arhiivirubriik “Meenutaja”. 
 
Kaasaegse kunsti uudiskiri
Kaasaegse kunsti uudiskiri on aastast 2014 igal esmaspäeval  ilmuv veebiajakiri, mis lisaks kunstisündmustele koondab olulisemaid diskussioone intervjuude, kommentaaride, ajaloorubriigi, tõlkeartiklitega. Näiteks ilmusid märtsis intervjuud Ingrid AllikuAili VindiTerje Ojaveri ja Tiina Abeliga; novembri avaliku ruumi eris küsitlus kunstnike kogemusest protsendikunstiga. Uudiskirja lugejate numbrid on aastatega tõusnud ja tegemist on valdkonnale olulise infokandjaga. Uudiskiri on teinud koostööd teiste meediaväljaannetega, näiteks Müürilehe, Kultuur.info, Eesti Ekspressi, Kultuur.err-ga. 2019. aasta eesmärk on rohkem tellida kohalikelt kirjutajatelt tekste ja arendada nii kaasaegse kunsti diskussiooni Eestis ning mõtestada kunstielus toimuvat. Lisaks on eesmärk pakkuda kunstnikele platvormi oma ideede väljendamiseks sõnaliselt, kuna laiemas meedias saavad kunstnikud harva sõna. KKEK annab iga kahe kuu tagant välja ka välisuudiskirja, mille eesmärk on levitada Eesti kaasaegse kunsti sündmuste infot väliskontaktide seas.
 
Näitused “Kuidas: elada. Virtuaalsed biograafiad” ja VI Artishoki biennaal
KKEK panustas 2018. aastal kaasaegse kunsti arendamisesse Eestis kahe kuraatorprojektiga. Sügisel kureeris KKEKi kuraator-projektijuht Marika Agu EKKMi Ingrid Alliku, Laura Põllu ja Dre Brittoni näituse “Kuidas: elada. Virtuaalsed biograafiad”. Näitusel pakkusid peamiselt keraamika vahenditega töötavad kunstnikud välja erinevaid võimalusi kaasaegse elu mõtestamiseks. Näitusega kaasnes kataloog. VI Artishoki biennaali korraldas KKEK koostöös Artishoki kunstiplatvormiga ja kureeris KKEKi kuraator-projektijuht Sten Ojavee. Näituse eesmärgiks käsitleda kriitiliselt tänapäeval levivaid rahvusidentiteedi käsitlusi ning pakkuda välja erinevaid vaatepunkte kaasaegse rahvusluse mõtestamiseks. Selleks kasutasid näitusel osalevad kunstnikud moekunsti vahendeid. Näitusel osalesid kunstnikena Dmitri Gerasimov, Ragne Kikas, Laivi, Kris Lemsalu, Claudia Lepik, Tanja Muravskaja, Kärt Ojavee, Jaanus Samma ja kirjutajatena Aet Annist, Oliver Laas, Margit Lõhmus, Francisco Martinez, Siim Nurklik, Gustav Kalm, Aleksander Rostov, Anne Vetik, Annamari Vänskä.

Valik meediakajastusi:
"Kuidas: elada" näituse ettevalmistused saates "OP+"
Marika Agu raadiosaates "Kunstiministeerium"
Aleksander Tsapovi arvustus VI Artishoki biennaalist Müürilehes
VI Artishoki biennaal Kanal 2 saates "Mis?Moodi"
Intervjuu VI Artishoki biennaali osalise Ragne Kikasega
 
Kunstirong Moskvasse
Koostöös Eesti Kunstimuuseumiga korraldas KKEK 20.-22. novembril kunstirongi Tallinnast Moskvasse Tretjakovi galeriisse Eesti kunsti näituse “Piiride poeetika. Eesti kunst 1918 – 2018” (kuraatorid Eha Komissarov ja Tatjana Zeljukina) avamisele. Rongis sõitis 31 kunstnikku, kunstitöötajat ja kunstihuvilist. Sõitu ja näituseavamist kajastas ETV saade “OP+” ja Moskvas olid kohal ajakirjanikud erinevatest Eesti meediaväljaannetest. Reportaaž avamisest ilmus 26. novembril kaasaegse kunsti uudiskirjas ja fotoreportaaži saab vaadata KKEKi Facebookist.
 
Katja Novitskova näitus Kumus ja Veneetsia biennaal
22. veebruarist 10. juunini oli Kumu kunstimuuseumis avatud Katja Novitskova esimene isikunäitus Eestis “Kui sa vaid näeksid, mida ma su silmadega olen näinud. 2. aste”. Näitus on kunstniku ja kuraator Kati Ilvese edasiarendus 2017. aastal 57. Veneetsia kunstibiennaali Eesti paviljoni projektist. Hetkel on käimas ettevalmistused järgmiseks, 58. Veneetsia kunstibiennaaliks, kus Eestit esindab Kris Lemsalu. Näitus avatakse pidulikult 10. mail 2019 Giudecca saarel uues Eesti paviljonis. Veneetsia biennaal on Eesti riigi kõige suuremahulisem ja olulisem rahvusvaheline kunstiprojekt, mida alates 1999. aastast korraldab KKEK. 
 
Loenguseeria “Rahvsuvaheline laeng”
2018. aasta esimesel poolaastal jätkus loenguseeria “Rahvusvaheline laeng” koostöös Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse ja Visuaalkultuuri Instituudiga. 2017/2018. aasta õppeaasta loenguseeria raames külastas Eestit 11 kuraatorit ja kirjutajat: Vincent Honoré, Vasif Kortun, Martha Kirszenbaum, Dieter Roelstraete, Quinn Latimer, Lumi Tan, Andrew Berardini, Antonia Alampi. Külalised tutvusid oma visiidil ka Eesti kunstnike ja kunstieluga. Kõik loengud on järele vaadatavad EKA Vimeos. Loenguseeria eesmärgiks on tuua Eestisse rahvusvahelise kaasaegse kunsti eksperte, et elavdada kaasaegse kunsti dialoogi Eestis. 

Valik meediakajastusi:
Intervjuu Quinn Latimeriga Sirbis
Intervjuu Martha Kirszenbaumiga Feministeeriumis
Intervjuu Dieter Roelstraetega Sirbis
 
KKEKi töötajate koostööprojektid:

  • Oktoobrist 2017 ilmub Postimehes kunstirubriik “Raamist väljas”, mida kirjutab KKEKi projektijuht ja uudiskirja toimetaja Kaarin Kivirähk. 
  • 19.06 – 19.08 oli Brüsselis Bozari kunstikeskuses avatud näitus “Disorder”, kus osalesid Eesti kunstnikud Aili Vint ja Kris Lemsalu ning neid kureeris KKEKi juhataja Maria Arusoo.
  • 8.-9.09 korraldas Riia kunstikeskus kim? etenduskunstide öö “Hydrogen Night 2018”, mida kureeris KKEKi juhataja Maria Arusoo. 
Young Boy Dancing Group performance 13. Balti triennaali Tallinna näituse avamisõhtul 29. juunil 2018. Foto: Karel Koplimets (Tallinna Kunstihoone)
Flo Kasearu näituse avamine Koidula muuseumis Pärnus projekti "Kunstnikud kogudes" raames augustis 2018.
Soome ja Rootsi kuraatorid Kumus augustis 2018
Jaanus Samma WIELSi residentuuris